به اطلاع دانش آموزان گرامی می رساند، به منظور ارزشیابی شما عزیزان در دروس مختلف اقدام به برگزاری آزمون مجازی نموده ایم، از این رو طبق برنامه زمان بندی ذیل آزمون مذکور برگزار می گردد:


پایه یازدهم: درس انسان و محیط زیست

دروس ۶،۵ و ۷ 

روز و زمان برگزاری آزمون: روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۳۱ساعت ۱۵:۱۵-۱۵:۰۰

به اطلاع دانش آموزان عزیز می رساند، تعدادی سوال جای خالی در آزمون آمده است که باید به کلمه مورد نظر اشاره گردد.


نکات مهم:

  • فقط در بازه زمانی اعلام گردیده، مجاز به انجام آزمون می باشید.
  • سوالات آزمون به صورت تستی و جای خالی می باشد.

 

بازگشت به بالا
Language »