تکنولوژی ویرایش ژنومی (CRISPR)

در انبار

تکنولوژی ویرایش ژنومی در قالب فیل فشرده Zip قابل دانلود می باشد.

ریال15,000